BTW: Paardenveilingen

 

Voor veilinghouders geldt verplicht de btw-veilingregeling. Deze regeling houdt in dat voor de heffing van btw de veilinghouder wordt geacht het paard te hebben gekocht van de aanbieder en vervolgens te hebben verkocht aan de koper.

De btw-regels wijken dus af van de juridische "werkelijkheid” waarbij de veilinghouder geen partij is bij de koopovereenkomst, maar slechts koper en verkoper bij elkaar brengt.

De veilinghouder moet dus de btw berekenen en aangeven alsof hij de geveilde paarden heeft gekocht en verkocht. Hij wordt gezien als koper en verkoper van de paarden. Hij kan niet volstaan met het berekenen en aangeven van btw over de "provisie”.

De veilinghouder kan/moet, zoals iedere koper/verkoper van paarden, voor de btw kiezen voor toepassing van:

-de normale btw-regeling,of

-de btw-margeregeling, of

-de btw-veehandelsregeling

en moet daarbij ook rekening houden met mogelijke internationale transacties. Ook moet de veilinghouder het juiste btw-tarief hanteren (6%, 21% of 0%), afhankelijk van het gekozen btw-regime, het soort paard en de hoedanigheid van de koper.

Zie hiervoor de pagina’s onder "BTW: koop en verkoop

De keuze tussen de verschillende regelingen zal afhankelijk zijn van de hoedanigheid van de meeste aanbieders en kopers (particulieren, btw-ondernemers, landbouwregelaars, veehandelsregelaars), de kosten van de veiling en de praktische toepasbaarheid.

In ieder geval is het zaak om de gekozen regelingen op te nemen in de veilingreglementen en –voorwaarden, zodat aanbieders en kopers vooraf weten hoe de prijs wordt bepaald.