Btw - veehandelsregeling bij koop er verkoop

Wel of niet toepassen door paardenhandelaren?

Paardenhandelaren kunnen er voor kiezen om de veehandelsregeling toe te passen (goedkeuring door de Belastingdienst in het Besluit van 20 december 2013(BLBK 2013/2253M), onderdeel 7.1).

De veehandelsregeling werkt hetzelfde als de landbouwregeling: het bedrijf blijft buiten de heffing van btw. Bij de verkoop van een paard hoeft dan geen btw te worden berekend en afgedragen. Maar, er kan ook geen btw als voorbelasting (op de koop van paarden, kosten of investeringen) worden teruggevraagd.

Toepassing van de veehandelsregeling is niet altijd voordelig. Er bestaat immers ook geen recht op aftrek van btw-voorbelasting. Bij grote investeringen of aankopen van veel "21% paarden", kan het daarom voordelig zijn om de normale ondernemersregeling of margeregeling toe te passen. 

Kiezen voor de veehandelsregeling betekent dat voor alle (paarden)handelsactiviteiten de veehandelsregeling moet worden toegepast. Je kunt dus niet voor het ene paard de veehandelsregeling wel en voor het andere paard niet toepassen.

De veehandelsregeling geldt voor de verkoop van alle soorten paarden, dus ook bijvoorbeeld voor sportpaarden waarvoor bij toepassing van de normale ondernemersregeling het 21%-tarief zou gelden.

De veehandelaar mag dan geen btw op de factuur vermelden. Wel moet hij aan de koper van het paard een zgn. veehandelsverklaring afgeven. Met deze veehandelsverklaring kan de koper, indien hij btw-ondernemer is, toch 5,4% van het in rekening gebrachte bedrag als voorbelasting in aftrek brengen.

Aandachtspunten

Voor toepassing van de veehandelsregeling is een verzoek aan de Belastingdienst vereist en een goedkeuring.

Toepassing van de veehandelsregeling geldt voor een periode van ten minste vijf jaar en kan pas daarna (op ieder moment) door de handelaar worden beƫindigd (melding aan de Belastingdienst).

Let op bij inkopen uit ander EU-landen. Zodra in het lopende of vorige jaar voor meer dan € 10.000,--/jaar is ingekocht, dient over de aankopen Nederlandse btw te worden afgedragen. Om te voorkomen dat ook buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, dient aan de leverancier het btw-identificatienummer te worden verstrekt. Er kan ook voor gekozen worden om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om voor alle inkopen uit ander EU-landen belast te doen zijn met Nederlandse btw. Dat kan zinvol/praktisch zijn bij regelmatig aankoop van paarden uit ander EU-landen.

Voor internationale verkopen: zie internationale verkopen.