BTW: Pensionstalling

Inleiding
In veel gevallen zal de vergoeding kunnen worden gesplitst in 2 of 3 delen, afhankelijk van welke diensten worden verleend:

-de verhuur van de paardenbox (vrijgesteld van btw);

-het gebruik van de rij-accommodatie en de instructie als het gelegenheid geven tot sportbeoefening (6%-tarief);

-overige prestaties zoals het voeren (21%-tarief)

Indien de paarden niet in een vaste/eigen box staan, maar in groepsverband worden gehouden, zal meestal geen sprake zijn van verhuur. In dat geval zal het aan de huisvesting toe te rekenen gedeelte meestal belast zijn tegen het 21%-tarief.

Verdeling
Het is aan de ondernemer om te bepalen hoe de verdeling er op zijn bedrijf uitziet. Uiteraard moet dit wel overeenstemmen met de feitelijke gang van zaken en berekend zijn aan de hand van juiste bedrijfseconomische opstellingen en waardebepalingen.

Om het voor de praktijk te vergemakkelijken, heeft de Belastingdienst na overleg met de Sectorraad Paarden, voor een aantal situaties richtlijnen/handvatten gegeven (bron: § 4.4 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 4 september 2014, nr. BLBK 2014/123M (Omzetbelasting. Toelichting Tabel I)). Indien de ondernemer deze richtlijnen volgt, hoeft hij voor de splitsing geen berekeningen te maken en zal ook de Belastingdienst dit volgen. In de praktijk blijken de richtlijnen voor het overgrote deel van de bedrijven wel te voldoen.

Het staat de ondernemer vrij om van de richtlijnen af te wijken. Daar kunnen goede en minder goede redenen voor zijn. Het is dan wel verstandig om met een goede onderbouwing voorbereid te zijn op vragen van of discussie met de Belastingdienst en/of naheffingen.

Richtlijnen Belastingdienst voor btw-tarief:

Ruitersportcentra met pensionstalling met zowel een buiten- als een binnenrijbaan (rijaccommodatie):

1/3

verhuur box

vrijgesteld van btw

1/3

gelegenheid bieden tot  sportbeoefening

6%-tarief

1/3

overige prestaties

21%-tarief

Ruitersportcentra met pensionstalling met alleen een buitenrijbaan:

35%

verhuur box

vrijgesteld van btw

12,5%

gelegenheid bieden tot  sportbeoefening

6%-tarief

52,5%

overige prestaties

21%-tarief

Pensionstalling met alleen stalling en géén rijbaan:

35%

verhuur box

vrijgesteld van btw

65%

overige prestaties

21%-tarief

Aandachtspunten
Aftrek voorbelasting beperkt. Bij btw-vrijgestelde verhuur van een box, is voor de ondernemer niet meer alle btw aftrekbaar die aan hem door zijn leveranciers in rekening is gebracht (aftrek voorbelasting). Dit is dus een nadeel. Het gaat dan om de kosten die toegerekend kunnen worden aan de verhuurde boxen. Zo zal de btw op de aanschaf of onderhoud van de boxen niet voor aftrek in aanmerking komen; evenals een gedeelte van de btw op de algemene kosten.

Facturering
De pensionstalhouder is niet verplicht om aan de "particuliere” klanten een factuur uit te reiken of daarop de btw te vermelden. Het mag wel. De pensionstalhouder is wel verplicht om aan klanten/ondernemers een factuur met btw uit te reiken. Wordt een factuur uitgereikt, vermeld daar dan de juiste btw-bedragen op.