Normale btw-regeling fokkerij en opfok; welke btw-tarieven?

 Voor het verkopen van de "eigen” fok-/opfokpaarden wordt verwezen naar de pagina "Koop en verkoop”. Dan geldt het 6%-tarief of 21%-tarief, kan anders zijn bij verkoop naar het buitenland.

Bij de dienstverlening bestaande uit het opfokken van paarden van derden, geldt meestal het 6%-tarief. Dit is goedgekeurd door de Belastingdienst (Besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M, post B.16, onderdeel 3). Voorwaarden voor toepassing van het 6%-tarief:

-Het moet gaan om "zuivere opfok” (opgroeien van jong paard tot jong volwassen paard zonder dat prestaties worden verwacht) en om de "africhting” (zadelmak maken en geschikt maken voor gebruiksdoeleinden);

-Africhtingsfase duurt niet langer dan 6 maanden;

-Africhtingsfase eindigt in ieder geval op het moment dat een startpas wordt aangevraagd;

-Africhtingsfase eindigt in ieder geval aan het einde van het vijfde levensjaar van het paard;

-Het trainen van een paard op B of ander niveau behoort niet tot de opfok.

Om in voorkomende gevallen te kunnen bewijzen dat aan de voorwaarden is voldaan, is het verstandig om relevante gegevens (periode) bij te houden en stukken (kopie paspoort) in de administratie te bewaren.

Aandachtspunten
Zie voor het verkopen van de "eigen” fok-/opfokpaarden ook de pagina "Koop en verkoop”, in het bijzonder ook voor internationale transacties.

Let op bij inkopen uit ander EU-landen. Zodra in het lopende of vorige jaar voor meer dan € 10.000,--/jaar is ingekocht, dient over de aankopen Nederlandse btw te worden afgedragen. Om te voorkomen dat ook buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, dient aan de leverancier het btw-identificatienummer te worden verstrekt. Er kan ook voor gekozen worden om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om voor alle inkopen uit ander EU-landen belast te doen zijn met Nederlandse btw. Dat kan zinvol/praktisch zijn bij regelmatig aankoop van paarden uit ander EU-landen. Deze Nederlandse btw is dus wel een kostenpost voor de ondernemer waarmee hij rekening dienst te houden.