Btw - margeregeling bij koop en verkoop

Wel of niet toepassen bij koop/verkoop van paarden?

De margeregeling houdt in dat voor de verkoper de btw wordt berekend over de behaalde winstmarge en niet over de verkoopprijs. Dat kan nogal wat verschil maken. Het btw-tarief is dan 6% of 21%, net als bij de normale ondernemersregeling. De verkoper moet wel "handelaar” zijn: vereist is meer dan incidenteel paarden verhandelen. De margeregeling kan worden toegepast voor alle soorten paarden. De margeregeling is eigenlijk alleen mogelijk en gunstig indien het paard gekocht is van een particulier en weer wordt doorverkocht aan een particulier. Voor ieder paard afzonderlijk kan bij verkoop worden besloten tot toepassing van de margeregeling (indien aan de voorwaarden is voldaan) of niet.

Belangrijkste voorwaarden voor toepassing van de margeregeling:

Aandachtspunten
Indien de handelaar het paard doorverkoopt aan een "btw-ondernemer” , zal de margeregeling niet voordelig zijn. De handelaar moet dan immers wel btw afdragen, maar de koper kan geen btw-voorbelasting verrekenen (geen btw op factuur).

Let op een juiste inkoopverklaring en naleving van de administratieve voorwaarden.

Voor internationale verkopen: zie internationale verkopen.