Btw - landbouwregeling bij koop en verkoop

Wel of niet toepassen door fok- en opfokbedrijven bij koop/verkoop van paarden?

Fok- en opfokbedrijven zijn landbouwbedrijven en kunnen de btw-landbouwregeling toepassen op de levering van paarden (goedkeuring door de Belastingdienst in het Besluit van 20 december 2013 (BLBK 2013/2253M), onderdeel 2.3). Belangrijkste voorwaarde is wel dat ter zake van de fok/opfok ten minste één hectare cultuurgrond in gebruik is. 

De btw-landbouwregeling houdt in dat het fok/opfokbedrijf buiten de heffing van btw blijft. Er hoeft dus bij de verkoop van een paard geen btw te worden afgedragen. Maar, er kan ook geen btw-voorbelasting (op kosten of investeringen) worden teruggevraagd.

Toepassing van de landbouwregeling is niet altijd voordelig. Er bestaat immers ook geen recht op aftrek van btw-voorbelasting. Bij grote investeringen kan het daarom voordelig zijn om af te zien van de landbouwregeling en hiertoe bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen. Dan wordt het gehele fok-/opfokbedrijf op de "normaleā€ wijze in de heffing van btw betrokken. Dit is een kwestie van (goed) rekenen.

Het fok/opfokbedrijf mag geen btw op de factuur vermelden. Wel moet het aan de koper van het paard een zgn. landbouwverklaring afgeven. Met deze landbouwverklaring kan de koper, indien hij btw-ondernemer is, 5,4% van het in rekening gebrachte bedrag als voorbelasting in aftrek brengen.

Aandachtspunten

In principe kan een fok-/opfokbedrijf de btw-landbouwregeling toepassen bij de verkoop van alle soorten paarden; dus ook indien voor het paard het 21%-tarief zou gelden bij de normale ondernemersregeling. Dus ook bij de verkoop van een zelfgefokte ruin (sportpaard) geldt de landbouwregeling. Maar, als het gaat om handel van paarden buiten het gebruikelijke kader van een fok-/opfokbedrijf, kan dat anders liggen. Is dat aan de orde, dan kan het zinvol zijn om toepassing van de veehandelsregeling aan te vragen, zodat vrijwel hetzelfde gewenste eindresultaat bereikt wordt.

Let op bij inkopen uit andere EU-landen. Zodra in het lopende of vorige jaar voor meer dan € 10.000,--/jaar is ingekocht, dient over de aankopen Nederlandse btw te worden afgedragen. Om te voorkomen dat ook buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, dient aan de leverancier het btw-identificatienummer te worden verstrekt. Er kan ook voor gekozen worden om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om voor alle inkopen uit ander EU-landen belast te doen zijn met Nederlandse btw. Dat kan zinvol/praktisch zijn bij regelmatig aankoop van paarden uit ander EU-landen. Deze Nederlandse btw is dus wel een kostenpost voor de ondernemer waarmee hij rekening dient te houden.

Voor internationale verkopen: zie internationale verkopen.