Internationale verkopen en btw

In geval van internationale verkopen kan het echt ingewikkeld worden. Het is in het kader van deze website ondoenlijk om alle mogelijke situaties te beschrijven. Daarom hier slechts enkele hoofdlijnen. Zeker bij grote financiële belangen, is het zaak een deskundige te raadplegen. Om het risico te beperken, is het in twijfelgevallen vaak aan te bevelen om aan de koper "gewoon” Nederlandse btw in rekening te brengen. De verkoper loopt dan geen risico en de koper kan in veel gevallen eventueel ten onrechte in rekening gebrachte btw bij de Nederlandse belastingdienst terugvragen .

Van een ‘internationale verkoop” is overigens pas sprake indien het paard in verband met de verkoop daadwerkelijk vanuit Nederland naar een ander land wordt vervoerd. Blijft het paard na de verkoop in Nederland (ook al is de koper een buitenlander), of kan de verkoper niet aantonen dat het paard Nederland verlaten heeft, dan is het een binnenlandse levering en zijn de normale regels van toepassing (6%-tarief of 21%-tarief, tenzij landbouw- of veehandelsregeling).

Hoofdregels (uitzonderingen mogelijk):

In NL gevestigde verkoper is btw-ondernemer:

1. Paard wordt vervoerd van NL naar ander EU-land (verkoper moet bewijzen):

  - koper is ondernemer en verstrekt een juist btw-identificatienummer: voor verkoper geldt 0% tarief;

- koper is particulier of vrijgesteld ondernemer of verstrekt geen of een onjuist btw-identificatienummer: voor verkoper geldt het 6%/21%-tarief volgens "normale regels” (tenzij een "afstandsverkoop” (vervoer door of voor rekening van verkoper) dan mogelijk heffing van btw in land van bestemming).

2. Paard wordt vervoerd van NL naar niet-EU-land (verkoper moet bewijzen):

- koper is ondernemer: voor verkoper geldt het 0%-tarief;

- koper is niet-ondernemer en uitvoer en vervoer geschieden door of voor rekening van verkoper: voor verkoper geldt het 0%-tarief;

- koper is niet-ondernemer en uitvoer en vervoer geschieden door of voor rekening van koper: voor verkoper geldt het NL’se 6%/21%-tarief volgens de "normale regels”.

In NL gevestigde verkoper past margeregeling toe:

1. Paard wordt vervoerd van NL naar ander EU-land:

- voor verkoper geldt het normale 6%/21%-tarief over de "marge” volgens normale margeregeling.

2. Paard wordt vervoerd van NL naar niet-EU-land (verkoper moet bewijzen):

- koper is ondernemer: voor verkoper geldt het 0%-tarief;

- koper is niet-ondernemer en uitvoer en vervoer geschieden door of voor rekening van verkoper: voor verkoper geldt het 0%-tarief;

- koper is niet-ondernemer en uitvoer en vervoer geschieden door of voor rekening van koper: voor verkoper geldt het NL’se 6%/21%-tarief over de "marge” volgens normale margeregeling.

In NL gevestigde verkoper past landbouwregeling/veehandelsregeling toe:

1. Paard wordt vervoerd van NL naar ander EU-land:

- koper is btw-ondernemer: voor verkoper geldt landbouw-/veehandelsregeling (koper kan 5,4% btw terugvragen);

- koper past landbouwregeling/veehandelsregeling toe: voor verkoper geldt landbouw-/veehandelsregeling;

- koper is particulier: voor verkoper geldt landbouw-/veehandelsregeling (tenzij een "afstandsverkoop” (vervoer door of voor rekening van verkoper) dan mogelijk heffing van btw in land van bestemming).

2. Paard wordt vervoerd van NL naar niet-EU-land:

- voor verkoper geldt landbouw-/veehandelsregeling (indien koper een ondernemer is, kan hij 5,4% btw terugvragen).