Gemeentelijke belastingen/OZB/WOZ

Paardenfok- en opfokbedrijven zijn voor hun weilanden vrijgesteld van de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen. De weilanden dienen dan wel gebruikt te worden om door de fok-/opfokpaarden te worden begraasd en/of voor de ruwvoerwinning voor deze dieren.

Een ander is beslist door de Hoge Raad in het arrest van 14 november 2014, nr. 13/03180, ECLI:NL:HR:2014:3197. Geoordeeld werd dat het betreffende weilanden van het paardenfok-opfokbedrijf werden geƫxploiteerd ten behoeve van de landbouw (veehouderij en weidebouw) en daarom worden vrijgesteld.

De cultuurgrondvrijstelling geldt uiteraard niet voor gebouwen, maar ook niet voor ondergrond van gebouwen, erf, dressuurbanen, springweides of paddocks en dergelijke.

De Hoge Raad stelt ook dat de cultuurgrondvrijstelling niet geldt voor weilanden die in gebruik zijn bij een manegebedrijf of pensionstal. Dit zou geen landbouw/veehouderij zijn. Het lijkt er op dat de Hoge Raad de vrijstelling wil beperken tot weilanden die in gebruik zijn voor de fok/opfok van paarden. Hierover zal nog wel eens meer geprocedeerd worden.