BTW: Fokkerij en opfok

Fok- en opfok bedrijven kunnen veelal kiezen voor het toepassen van:

- de "normale” btw-regeling 
- de btw-landbouwregeling 

Dat is een kwestie van rekenen.
De activiteiten van deze bedrijven bestaan meestal uit het fokken/opfokken van eigen paarden en deze verkopen (leveringen), dan wel het opfokken van paarden van andere eigenaren (diensten).

Aandachtspunten

Zie voor het verkopen van de "eigen” fok-/opfokpaarden ook de pagina "Koop en verkoop”, in het bijzonder ook voor internationale transacties.

Let op bij inkopen uit andere EU-landen. Zodra in het lopende of vorige jaar voor meer dan € 10.000,--/jaar is ingekocht, dient over de aankopen Nederlandse btw te worden afgedragen. Om te voorkomen dat ook buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, dient aan de leverancier het btw-identificatienummer te worden verstrekt. Er kan ook voor gekozen worden om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om voor alle inkopen uit ander EU-landen belast te doen zijn met Nederlandse btw. Dat kan zinvol/praktisch zijn bij regelmatige aankoop van paarden uit andere EU-landen. Deze Nederlandse btw is dus wel een kostenpost voor de ondernemer waarmee hij rekening dient te houden.