Buitenlandsituaties africhting

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin wel of geen Nederlandse btw verschuldigd is; dus het is oppassen geblazen. Zie onderstaand schema.

Africhtingsstal past normale btw-regeling toe en:

-klant is ondernemer of rechtspersoon en woont of is gevestigd in ander EU-land en heeft een juist btw-identificatienummer verstrekt:

geen Nederlandse btw, maar heffing is "verlegd” naar buitenlandse klant (op factuur vermelden "btw verlegd” en in btw-aangifte vermelden en Opgaaf ICP indienen);

of

-klant is ondernemer of rechtspersoon en woont of is gevestigd buiten de EU:

geen Nederlandse btw, geen Opgaaf ICP, wellicht wel btw verschuldigd in het land van de klant;

of

-niet-ondernemer/consument en woont binnen of buiten de EU:

indien africhting in NL: Nederlandse btw (6%) in rekening brengen; indien africhting in buitenland: geen Nederlandse maar eventueel buitenlandse btw verschuldigd!.

Africhtingsstal past btw-landbouwregeling toe

Ongeacht waar de africhting plaatsvindt of waar de klant woont: de africhtingsstal is geen Nederlandse btw verschuldigd.

Indien de klant een buitenlandse btw-ondernemer is, kan deze 5,4% terugvragen bij de Nederlandse belastingdienst

In buitenlandse situaties is het dus verre van eenvoudig. Het is vaak niet eenvoudig om vast te stellen waar iemand woont of gevestigd is; dat kan ook zelfs tegelijkertijd in meerdere landen zijn. Indien een in Nederland gevestigde africhtingsstal een paard africht in opdracht van een "buitenlandse” professionele ruiter die regelmatig of voor langere tijd (ook) in Nederland verblijft, kan het best zo zijn dat deze ruiter geacht moet worden (ook) in Nederland gevestigd te zijn. Gevolg is dan, dat de Nederlandse africhtingsstal toch Nederlandse btw (6%) in rekening moet brengen.

Ook is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen of de klant als "ondernemer” of "consument” handelt.

In twijfelsituaties kan het voor de Nederlandse africhtingsstal verstandig zijn om 6% btw in rekening te brengen. Dit om het risico van naheffingen te voorkomen.