Toepassen btw-landbouwregeling fokkerij en opfok 

Fok-en opfokbedrijven kunnen voor de fok-/opfokactiviteiten ook kiezen voor toepassing van de btw-landbouwregeling. Dit is goedgekeurd door de Belastingdienst (Besluit van 20 december 2013, nr. BLKB2013/225M, onderdelen 2.3 en 2.4.1. Voorwaarde is wel dat voor deze activiteiten ten minste 1 hectare cultuurgrond in gebruik is.

Dit geldt zowel voor de leveringen van paarden als voor de diensten.

Toepassen van de btw-landbouwregeling betekent dat het bedrijf buiten de heffing van btw blijft. Over de opbrengsten is dan geen btw verschuldigd, maar er kan ook geen btw-voorbelasting afgetrokken worden.

Het fok/opfokbedrijf mag geen btw op de factuur vermelden. Wel moet het aan de klant een zgn. landbouwverklaring afgeven. Met deze landbouwverklaring kan de klant, indien hij btw-ondernemer is, 5,4% van het in rekening gebrachte bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. 

Toepassing van de landbouwregeling is niet altijd voordelig. Er bestaat immers ook geen recht op aftrek van btw-voorbelasting. Bij grote investeringen kan het daarom voordelig zijn om af te zien van de landbouwregeling en hiertoe bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen. Dan wordt het gehele fok-/opfokbedrijf op de "normale” wijze in de heffing van btw betrokken. Dit is een kwestie van (goed) rekenen.

Aandachtspunten
Zie voor het verkopen van de "eigen” fok-/opfokpaarden ook de pagina "Koop en verkoop”, in het bijzonder ook voor internationale transacties.

In principe kan een fok-/opfokbedrijf de btw-landbouwregeling toepassen bij de verkoop van alle soorten paarden; dus ook indien voor het paard het 21%-tarief zou gelden bij de normale ondernemersregeling. Dus ook bij de verkoop van een zelfgefokte ruin (sportpaard) geldt de landbouwregeling. Maar, als het gaat om handel van paarden buiten het gebruikelijke kader van een fok-/opfokbedrijf, kan dat anders liggen. Is dat aan de orde, dan kan het zinvol zijn om toepassing van de veehandelsregeling aan te vragen, zodat vrijwel hetzelfde gewenste eindresultaat bereikt wordt.