Toepassen btw-landbouwregeling africhting

Voor de africhting kan ook gekozen worden voor toepassing van de btw-landbouwregeling. De africhting wordt dan gezien als een onderdeel van de opfok en kwalificeert als "landbouw”. Dit is goedgekeurd door de Belastingdienst (Besluit van 20 december 2013, nr. BLKB2013/225M, onderdelen 2.3 en 2.4.1. Voorwaarde is wel dat voor deze activiteiten ten minste 1 hectare cultuurgrond in gebruik is.

Let op: de btw-landbouwregeling geldt dan normaalgesproken voor alle africhtings- en eventuele fok- en opfokactiviteiten, dus ook voor de koop en verkoop van de fok- en opfokpaarden.

Toepassen van de btw-landbouwregeling betekent dat het bedrijf buiten de heffing van btw blijft. Over de opbrengsten is dan geen btw verschuldigd, maar er kan ook geen btw-voorbelasting verrekend worden.

Toepassing van de btw-landbouwregeling is niet altijd voordelig. Er bestaat immers ook geen recht op aftrek van btw-voorbelasting. Bij grote investeringen kan het daarom voordelig zijn om af te zien van de landbouwregeling en te kiezen voor de normale btw-regeling. Dit is een kwestie van (goed) rekenen.

 

De africhtingsstal mag geen btw op de factuur vermelden. Wel moet de africhtingsstal aan de klant een landbouwverklaring afgeven. Met deze landbouwverklaring kan de klant, indien hij btw-ondernemer is, 5,4% van het in rekening gebrachte bedrag als voorbelasting in aftrek brengen.