Algemeen

Deze website is een initiatief van de Sectorraad Paarden en Ton van de Camp van Camp Fiscaal Advocaat. Hippische ondernemers en organisaties vinden hier praktische en algemene informatie over specifiek voor de hippische sector geldende fiscale regelgeving.

De Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse paardensector. De "fiscaliteit” is hierbij een belangrijk onderwerp. Dit betekent concreet enerzijds richting de overheid (Ministerie van Financiën en Belastingdienst) inzetten voor goede fiscale regelgeving en anderzijds de sector te informeren over de regelgeving.

De fiscale regelgeving is complex, zeker voor de hippische sector met een veelheid aan verschillende activiteiten. Met deze website beogen we hippische ondernemers en organisaties, en hun adviseurs, te helpen hun weg te laten vinden door dit woud van regels. De informatie is echter niet bedoeld om in een concrete situatie één op één toe te passen zonder voorafgaand advies van de eigen accountant/belastingadviseur. Het blijft vaak toch maatwerk.

De hippische sector en de fiscale regelgeving veranderen continu. Daarom zal de inhoud van deze website ook regelmatig moeten wijzigen. Wij nodigen ondernemers, organisaties, adviseurs en belastingdienst van harte uit om een bijdrage aan deze website te leveren. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina auteurs in het linker menu.