BTW: Africhting van paarden

Voor opbrengsten uit het africhten van paarden van derden geldt het 6%-tarief bij toepassing van de "normale” btw-regeling, dan wel kan de btw-landbouwregeling worden toegepast. In "buitenland-situaties” kan dit anders zijn, zie onderstaand.

Wat is "africhting”?
Onder "africhting” verstaan we hier: het zadelmak maken van het paard en het geschikt maken voor gebruiksdoeleinden. Wordt het paard nog verder beleerd, dan noemen we dat "training”. "Africhting” moet worden onderscheiden van "training”, juist voor de btw-gevolgen (voor africhting geldt het 6%-tarief, voor training het 21%-tarief).

Om het voor de praktijk eenvoudiger te maken om te bepalen of wel of niet sprake is van "africhting”, heeft de Belastingdienst (na overleg met de Sectorraad Paarden) het volgende goedgekeurd (Besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M, post B.16, onderdeel 3). Voorwaarden voor "africhting”:

-het moet gaan om zadelmak maken en geschikt maken voor gebruiksdoeleinden;

-africhtingsfase duurt niet langer dan 6 maanden;

-africhtingsfase eindigt in ieder geval op het moment dat een startpas wordt aangevraagd;

-africhtingsfase eindigt in ieder geval aan het einde van het vijfde levensjaar van het paard;

-het trainen van een paard op B of ander niveau behoort niet tot de opfok.

Om te kunnen bewijzen dat aan de voorwaarden is voldaan, is het verstandig om relevante gegevens (periode) bij te houden en stukken (kopie paspoort) in de administratie te bewaren.