Uitsluiting aansprakelijkheid

Het is de bedoeling van deze website om paardenhouders praktische en algemene informatie te geven over typische fiscale aspecten van de paardenhouderij. We hebben geprobeerd de teksten zo eenvoudig mogelijk op te stellen zonder theoretische beschouwingen. De informatie kan daarom zeker niet als volledig worden beschouwd en dat ze toepasselijk is op en juist is voor elke denkbare situatie.

Sterker nog, u mag uw handelen en beslissingen in een concrete situatie zeker niet baseren op alleen deze website. Elke individuele situatie is immers anders en vraagt om maatwerk. Wij zien deze website als een beginpunt (en niet als een eindpunt) voor de hippische ondernemer om samen met zijn adviseur tot dat maatwerk te komen en de beste optie te kiezen.

De samenstellers van deze website en de auteurs van de stukken zijn daarom ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie. Het gebruik van de informatie van deze website geschied volledig op eigen risico van de gebruiker.