Welkom bij PaardFiscaal.nl

Op deze website wordt informatie verstrekt aan hippische ondernemers en organisaties over specifiek voor de hippische sector geldende fiscale regelgeving. Deze fiscale regelgeving bestaat uit toepasselijke wetgeving, rechtspraak en beleidsregels.

Er wordt continue aan gewerkt om deze website zo actueel mogelijk te houden. De fiscale regelgeving is echter continue onderhevig aan wijzigingen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is niet bedoeld om in een concreet geval een op een toegepast te worden zonder voorafgaand advies van de eigen accountant/belastingadviseur.

Deze website is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen de Sectorraad Paarden en Ton van de Camp fiscaal advocaat. Input vanuit andere partijen is welkom en kan na inhoudelijke controle geplaatst worden met bronvermelding.